architect erik van hoeck

0495 30 83 15

Lucien van Hemeldonck 10
1860 Meise

energie en duurzaamheid

Energievriendelijke bouwen wordt alsmaar belangrijker in de tijd, het is geen modeverschijnsel. Om de draagwijdte hiervan te illustreren : ik ben ervan overtuigd dat de mate van geïsoleerd zijn, in de toekomst de prijs van een gebouw gaat uitmaken. (We hebben het hier dan vooral over het K-peil, en minder over het E-peil)

Door deze toenemende belangrijkheid, vind ik het noodzakelijk hier degelijk in opgeleid te zijn. Dit om de modetrends en hypes te kunnen ontmaskeren en vooral om kosten-batenanalyses te kunnen maken, om zo te komen tot de voor u de best renderende oplossingen, dit zowel op korte als lange termijn.

Ik blijf me hierin bijscholen, mijn belangrijkste opleidingen zijn (gevolgd bij Syntra) :

EPB - Energieprestatieregelgeving voor bouwers.
De energiehuidhouding bij nieuwbouw en renovatie : hoe realiseren we energiezuinige en comfortabele woningen.
Voor meer uitleg : http://www.energiesparen.be/epb/energieprestatieregelgeving

EPC- Energiedeskundige type A
Het energieprestatiecertificaat, verplicht bij verkoop of verhuren van woningen, toont aan hoe energiezuinig een woning is.
Voor meer uitleg : http://www.energiesparen.be/epcparticulier/opleiding+energiedeskundigetypeA

EAP - Energiedeskundige type B
De energieaudit van bestaande woningen : wat zijn de energievreters en waar kan er bespaard worden.
Voor meer uitleg : http://www.energiesparen.be/erkendenergiedeskundige

Advies & expertise bij bouwproblemen

Bij bestaande woningen word ik soms geconfronteerd met problemen die niet opgelost raken, maar blijven aanslepen, of na herstel toch terugkeren.

Enerzijds heb ik jarenlange ervaring gestoeld op miijn eigen praktijk, maar hiernaast wens ik me verder te bekwamen in het aanpakken en oplossen van bouwproblemen. Ik heb de intentie dit uit te voeren als : Niet-Gerechtelijk Deskundige. Ik heb niet de bedoeling om te participeren in rechtszaken, dit is een andere wereld waarin niet mijn ziel ligt, maar het is wel mijn bedoeling deze materie te kunnen toepassen als adviserende architect.

Hiertoe heb ik volgende opleiding gevolgd :

Postacademische Opleiding Expertisetechnieken aan de Universiteit Gent.
Voor meer uitleg : http://www.ivpv.ugent.be/ - rubriek : Expertisetechnieken

Advies bij aankoop woning

Ik wens u niet te overdonderen met termen als : nieuwwaarde, intrinsieke waarde, huidige gebruikswaarde, venale waarde, werkelijke waarde e.d. Per slot van rekening komt het er op neer : hoeveel is het pand eigenlijk voor u waard, hoeveel mag je ervoor betalen … Dit is namelijk de vraag die we het meest krijgen wanneer iemand een aankoop overweegt.

Ik kan voor u het gebouw dat u op het oog heeft, nakijken op te verwachten kosten en een schatting geven van aanpassingswerken die u er wil aan doen, vooraleer dit 'instapklaar' is. Dit alles hangt niet alleen af van de huidige toestand van het gebouw, maar ook van wat er kan qua bouwvoorschriften, en vooral van wat u van plan bent er mee te doen. Want dit is de kern van de zaak : is het gebouw, (na eventuele verbouwing), deze prijs waard ? Kortom is het een goede investering die zijn waarde in de tijd behoudt. Hoeveel dit nazicht kost, hangt af van hoe intensief dit dient te gebeuren, en of u er een schriftelijk verslag van wenst. Meestal echter volstaan een paar uur werk om een eerste indruk weer te geven en wordt er dan beslist of verder onderzoek aangewezen is.

Hiertoe heb ik volgende opleiding gevolgd :

Postacademische Opleiding Expertisetechnieken aan de Universiteit Gent.
Binnen deze opleiding is er de Module : Schadeberekening en Vastgoedschatting.
Voor meer uitleg : http://www.ivpv.ugent.be/ - rubriek : Expertisetechnieken

Advies bij kleurgebruik

Geef je leven kleur.
In sommige ruimten verdraag je een sterkere kleur, in andere ruimten wil je alleen zachte tinten.
Afhankelijk van je temparement ga je meer voor contrasten of heb je liever harmonieën.
Tenslotte heeft een kleur ook een inwerking op je ingesteldheid, een ruimte waarin je je wenst te concentreren zal een andere kleur krijgen dan een ruimte waarin je je wenst te ontspannen. Kleuren werken in op je lichaam, bepaalde tinten stimuleren je, andere hebben een afremmende werking.
Natuurlijk kan je alles neutraal wit maken, dan is dit niet aan je besteed, maar in het andere geval willen we je hierbij adviseren.

De bedoeling is te komen tot een evenwichtig getinte omgeving die de functies binnen het gebouw kan stimuleren of afremmen al naargelang uw keuze. Een oplossing op de vragen : Welke kleuren gebruik je het best voor bepaalde ruimtes ? Kleuren combineren hoe doe je dat, via kleurharmonie of via contrasten ?

Hiertoe heb ik volgende opleidingen gevolgd :

het Natural Color System : de opleiding : NCS basiscursus en de cursus : NCS Kleuren combineren
Voor meer uitleg : http://www.elscolab.com/agenda